Czy pracownik ma prawo do odprawy w związku ze śmiercią pracodawcy?

Czy pracownik ma prawo do odprawy w związku ze śmiercią pracodawcy? Ok. 2,5 mln firm na polskim rynku działa w formie jednoosobowej działalności gospodarczej (dalej „jdg”), na podstawie wpisu do CEIDG. Znaczna część przedsiębiorców jest już w wieku emerytalnym. Wg informacji publicznych, mówimy nawet o 230 tys. osobach, które rozpoczęły …

Tarcza 7.0 – ponowne świadczenie postojowe

Ponowne świadczenie postojowe Niniejszy wpis stanowi drugą część cyklu wpisów dotyczących tarczy 7.0. W jej bowiem ramach począwszy od 1 lutego 2021 r. ustawodawca przewidział wsparcie finansowe dla określonych branż dotkniętych skutkami covid-19 w postaci m.in. ponownego świadczenia postojowego. Jest to rodzaj wsparcia dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, które już …

„Szczęśliwa siódemka” – Tarcza 7.0 – co i komu?

„Szczęśliwa siódemka” – Tarcza 7.0 – co i komu? Nowe formy wsparcia od 1 lutego 2021 r. 1 lutego 2021 r. weszła w życie kolejna tarcza antykryzysowa i kolejna porcja środków finansowych przeznaczonych na wsparcie określonych branż, szczególnie dotkniętych skutkami ograniczeń działalności wprowadzanych w związku z covid-19. Ustawodawca nazywa te …

Tarcza 6.0. – zwolnienie ze składek ZUS dla najbardziej dotkniętych branż

Tarcza 6.0. – zwolnienie ze składek ZUS dla najbardziej dotkniętych branż Tarcza 6.0 wprowadziła i rozszerzyła uprawnienia określonych branż do ubiegania się o zwolnienie ze składek ZUS za miesiąc listopad 2020 r. Uzyskanie zwolnienia warunkowe jest określonymi wymogami: 1) przede wszystkim decyduje rodzaj przeważającej działalności wnioskodawcy – tj. branże uprawnione …

Tarcza 4.0 – zapowiedź najważniejszych zmian

Sejm przyjął tzw. Tarczę 4.0. Z punktu widzenia pracodawcy najważniejsze zmiany to: – możliwość wysłania pracowników na przymusowy zaległy urlop w terminie wyznaczonym przez pracodawcę, bez zgody pracownika, z pominięcem planów urlopowych. Maksymalny wymiar takiego przymusowego zaległego urlopu to 30 dni (zmiana nie jest jednak żadnym novm, jako że taka …

TARCZA 3.0 – ROZSZERZENIE ZWOLNIENIA Z ZUS

Tarcza 3.0 rozszerzyła krąg uprawnionych do zwolnienia z ZUS. ZWOLNIENIE ZE SKŁADEK DLA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z TZW. „ULGI NA START” Przede wszystkim wprowadzono możliwość zwolnienia z ZUS dla osób korzystających z tzw. ulgi na start. Zasadniczo osoby prowadzące działalność gospodarczą na początku swej drogi mogą korzystać ze zwolnienia ze składek …

Subwencje finansowe dla mikro – i MŚP

Tarcza Finansowa to kolejny rodzaj wsparcia oferowany przedsiębiorcom zatrudniającym pracowników w ramach walki z negatywnymi skutkami koronawirusa. Przewiduje ona możliwość otrzymania subwencji z Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) w znacznej mierze bezzwrotnej, po spełnieniu przez beneficjenta subwencji określonych warunków. Umorzone może zostać nawet do 75% subwencji. W przypadku mikroprzedsiębiorców, kwoty subwencji …

Pożyczka dla mikroprzedsiębiorców z opcją umorzenia

W zeszłym tygodniu uchwalono Tarczę 2.0. Tarcza 2.0. w praktyczny w sposób rozszerzyła krąg potencjalnych beneficjentów niskooprocentowanej pożyczki. Jest to bardzo interesująca opcja, jako że ustawodawca przewidział możliwość umorzenia pożyczki. W Tarczy 1.0. warunkeim umorzenia pożyczki było utrzymanie stanu zatrudnienia. Taki zapis powodował, że o potencjalnie bezzwrotną pożyczkę ubiegali się …

Postojowe – komu i na jakich warunkach i gdzie jest pułapka wg ustawy antykryzysowej?

Jedną z form wsparcia w ramach ustawy antykryzysowej jest świadczenie postojowe w wysokości 2 080 zł przysługujące przedsiębiorcom, w tym samozatrudnionym i osobom zatrudnionym na umowach cywilnoprawnych, które na skutek wystąpienia COVID-19 doznały przestoju. Zanim przejdę do omówienia warunków i trybu ubiegania się o tej rodzaj pomocy, należałoby rozprawić się …

Dopłaty do wynagrodzeń i składek od starosty

Jedną z form wsparcia dla przedsiębiorców zatrudniających pracowników jest dofinansowanie wynagrodzeń i składek pracodawcy od starosty. Uwaga: Wnioski o dofinansowanie należy składać w terminie 14 dni od ogłoszenia naboru przez właściwy Urząd Pracy. Znaczna część Urzedów Pracy  ogłosiła już nabory, jednocześnie jednak wstrzymując przyjmowanie wniosków. Czy to oznacza, że fundusze …