TARCZA 3.0 – ROZSZERZENIE ZWOLNIENIA Z ZUS

Tarcza 3.0 rozszerzyła krąg uprawnionych do zwolnienia z ZUS.

  1. ZWOLNIENIE ZE SKŁADEK DLA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z TZW. „ULGI NA START”

Przede wszystkim wprowadzono możliwość zwolnienia z ZUS dla osób korzystających z tzw. ulgi na start.

Zasadniczo osoby prowadzące działalność gospodarczą na początku swej drogi mogą korzystać ze zwolnienia ze składek na ubezpieczenia społeczne przez pierwsze 6 miesięcy, a to na podstawie Art. 18 ust. 1 ustawy o przedsiębiorcach:

Przedsiębiorca będący osobą fizyczną, który podejmuje działalność gospodarczą po raz pierwszy albo podejmuje ją ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia i nie wykonuje jej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej, nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym przez okres 6 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej.

Taka osoba opłaca wówczas tylko składkę zdrotowną.

Dotychczasowy „problem” tarczy antykryzysowej był jednak taki, że wykluczał on początkujących przedsiębiorców ze zwolnienia z ZUS-u nawet w zakresie składki zdrowotnej, gdyż ustawa antykryzysowa wyraźnie odwoływała się w swym brzmieniu do art. 8 ust. 6 ustawy składkowej (systemowej), ta zaś początkujących przedsiębiorców nie traktuje jak osoby prowadzące pozarolniczą działalność, a to na podstawie dalszego wykluczenia z art. 8 ust. 6a stawy systemowej:

Za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność nie uważa się w rozumieniu niniejszej ustawy osoby fizycznej, o której mowa w art. 18 ust. 1 art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców.

Efekt zatem był taki, że mniej lub bardziej świadomie, osoby te zostały pominięte z możliwości uzyskania zwolnienia z opłacania składki zdrowotnej, w moim odczuciu niesprawiedliwie, bo przecież te osoby epidemia dotknęła tak samo, jak innych przedsiębiorców na pełnym ZUS-ie.

Nowa tarcza 3.0. naprawiła jednak ten błąd – nie błąd lub przeoczenie, umożliwiając zwolnienie ze składek zdrowotnych również osobom korzystającym z tzw. ulgi na start.

Zwolnienie może objąć kwieceń i maj.

Warunkiem zwolnienia ze składki zdrowotnej jest prowadzenie działalności przed dniem 1 kwietnia 2020 r., oraz to aby

a. przychód z tej działalności w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie (np. kwiecień) z opłacania składek zdrowotnych nie był wyższy niż 15 680 zł, i jednocześnie

b. dochód z tej działalności w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek, nie był wyższy niż 7000 zł.

Jeśli składki zostały opłacone, należałoby wraz z wnioskiem o zwolnienie złożyć dodatkowo wniosek o zwrot nadpłaty za kwieceń / maj.

  1. ZWOLNIENIE ZE SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE I ZDROTOWNE W OPARCIU O KRYTERIUM DOCHODU

Tarcza 3.0 urealniła także możliwość zwolnienia ze składek dla samozatrudnionych którzy np. pracują na niskich marżach lub mają wysokie koszty świadczenia usług, a to poprzez wprowadzenie kryterium dochodowego.

Zgodnie z nowelizacją tarczy antykryzysowej, takie osoby mogą uzyskać zwolnienie ze składek za kwieceń i maj 2020, jeżeli prowadziły działalność przed dniem 1 kwietnia 2020 r., i:

a. przychód z działalności w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek (kwieceń lub maj) był wyższy niż 15 680 zł, ale jednocześnie

b. dochód z tej działalności w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek (kwieceń lub maj), nie był wyższy niż 7000 zł.

  1. PRZEDSIĘBIORCY ZATRUDNIAJĄCY WYŁĄCZNIE MŁODOCIANYCH

Ze zwolnienia ze składek należnych za marzec, kwiecień i maj 2020 mogą również skorzystać płatnicy składek, którzy zgłosili do ubezpieczeń społecznych wyłącznie pracowników młodocianych.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *