Czy pracownik ma prawo do odprawy w związku ze śmiercią pracodawcy?

Czy pracownik ma prawo do odprawy w związku ze śmiercią pracodawcy? Ok. 2,5 mln firm na polskim rynku działa w formie jednoosobowej działalności gospodarczej (dalej „jdg”), na podstawie wpisu do CEIDG. Znaczna część przedsiębiorców jest już w wieku emerytalnym. Wg informacji publicznych, mówimy nawet o 230 tys. osobach, które rozpoczęły …