Zmiany w zakresie sposobu wypłaty wynagrodzenia

2019 rąk przyniósł szereg zmian w prawie pracy. Najbliższe posty będą poświęcone ich omówieniu. Jedna ze zmian dotyczy sposobu wypłaty wynagrodzenia pracownikowi. Dotychczas podstawowym i domyślnym sposobem wypłaty wynagrodzenia pracownika była wypłata do rąk własnych, zaś za jego zgodą na rachunek bankowy. 2019 rok przyniósł odwrócenie tej już dość archaicznej …