Tarcza 6.0. – zwolnienie ze składek ZUS dla najbardziej dotkniętych branż

Tarcza 6.0. – zwolnienie ze składek ZUS dla najbardziej dotkniętych branż

Tarcza 6.0 wprowadziła i rozszerzyła uprawnienia określonych branż do ubiegania się o zwolnienie ze składek ZUS za miesiąc listopad 2020 r.

Uzyskanie zwolnienia warunkowe jest określonymi wymogami:

1) przede wszystkim decyduje rodzaj przeważającej działalności wnioskodawcy – tj. branże uprawnione do aplikowania określa ustawa według kodów PKD i według stanu na dzień 30 września 2020 r.

Podstawą weryfikacji powyższego przez ZUS będzie rejestr REGON ->  WYSZUKIWARKA REGON <-

Tak jak napisałam powyżej, datą graniczną dla uznanania, że w naszej przeważającej działalności znajdowały się określone kody PKD jest data 30 września 20 r. Wszelkie późniejsze zmiany w tym zakresie pozostaną bezskuteczne z punktu widzenia zwolnienia z ZUS.

Lista kodów PKD jest spora i dotyczy przede wszystkim takich branż, jak:

– gastronomiczna,

– fitness,

– fotograficzna,

– estradowa,

– filmowa

– działalność fizjoteraupetów,

– rozrywkowa i rekreacyjna,

– nauczanie języków obców.

Pełna lista kodów znajduje się na spodzie wpisu.

2) wnioskodawca był zgłoszony w ZUS jako płatnik składek przed 30 czerwca 2020 r.

3) przychód z przeważającej działalności  (przychód w rozumieniu przepisów podatkowych) uzyskany w listopadzie 2020 r. był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w listopadzie 2019 r.

4) wnioskodawca złożył deklarację rozliczeniową i imienne raporty miesięczne za listopad 2020 r. najpóźniej do 31 grudnia 2020 r. (chyba, że był zwolniony z tego obowiązku).

Aplikować można wyłącznie online, poprzez PUE ZUS, z wykorzystaniem formularza RDZ-B6.

Termin składania wniosków upływa dnia 31 stycznia 2021 r.

Pełna lista kodów PKD uprwaniownch do zwolnienia, zgodnie z tarczą 6.0.:

47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.32.Z, 49.39.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.2l.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.2l.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.5l.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.2l.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.O4.

Podstawa prawna:

Art. 31 zo ust. 10 ustawy antykryzysowej

Stan na: 29.01.2021r.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *