Tarcza 7.0 – ponowne świadczenie postojowe

Ponowne świadczenie postojowe

Niniejszy wpis stanowi drugą część cyklu wpisów dotyczących tarczy 7.0. W jej bowiem ramach począwszy od 1 lutego 2021 r. ustawodawca przewidział wsparcie finansowe dla określonych branż dotkniętych skutkami covid-19 w postaci m.in. ponownego świadczenia postojowego.

Jest to rodzaj wsparcia dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, które już wcześniej skorzystały ze świadczenia postojowego i spełniają warunki, żeby je ponownie otrzymać.

Ponowne świadczenie postojowe zostanie wypłacone w tej samej wysokości, co przy uprzednim pozytywnie rozpatrzonym wniosku o postojowe (odpowiednio 2080 zł lub 1300 zł).

Dla jakich branż ponowne świadczenie postojowe?

Ponowne świadczenie postojowe przysługuje tylko określonym kategoriom branż, które ustawodawca kwalifikuje według kodów PKD (sprawdź kody poniżej).

Są to branże najbardziej dotknięte skutkami ograniczeń funkcjonowania określonych działalności (fitness, branża hotelarska, restauracje, i inne – czytaj dalej).

Ponowne świadczenie postojowe może przysługiwać jednokrotnie albo maksymalnie dwukrotnie– w zależności od rodzaju przeważającej działalności określonej na podstawie kodów PKD.

Jeśli zatem Twoją przeważającą działalnością na dzień 30 listopada 2020 r. według rejestru REGON była działalność w zakresie określonym poniżej – może Ci przysługiwać dodatkowe świadczenie postojowe.

Jednokrotnie świadczenie postojowe przewidziano dla branż:

 • 71.Z – sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
 • 72.Z – sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
 • 81.Z – sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach,
 • 82.Z – sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach,
 • 89.Z – sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach.

Maksymalnie dwukrotne świadczenie postojowe przewidziano dla następujących branż:

 • 39.Z – pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,
 • 10.Z – hotele i podobne obiekty zakwaterowania,
 • 20.Z – obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania,
 • 30.Z – pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe,
 • 10.A – restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne,
 • 10.B – ruchome placówki gastronomiczne,
 • 21.Z – przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering),
 • 29.Z – pozostała usługowa działalność gastronomiczna,
 • 30.Z – przygotowywanie i podawanie napojów,
 • 11.Z – działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
 • 12.Z – działalność post produkcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi,
 • 13.Z – działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
 • 14.Z – działalność związana z projekcją filmów,
 • 20.Z – działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,
 • 20.Z – działalność fotograficzna,
 • 21.Z – wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego,
 • 11.A – działalność agentów turystycznych,
 • 12.Z – działalność organizatorów turystyki,
 • 90.A – działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych,
 • 90.C – pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 • 30.Z – działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
 • 51.Z – pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,
 • 52.Z – pozaszkolne formy edukacji artystycznej,
 • 53.Z – pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu,
 • 59.A – nauka języków obcych,
 • 59.B – pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 • 10.Z – w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1662), lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej,
 • 90.A – działalność fizjoterapeutyczna,
 • 90.D – działalność paramedyczna,
 • 01.Z – działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych,
 • 02.Z – działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych,
 • 04.Z – działalność obiektów kulturalnych,
 • 02.Z – działalność muzeów,
 • 11.Z – działalność obiektów sportowych,
 • 13.Z – działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej,
 • 19.Z – pozostała działalność związana ze sportem,
 • 21.Z – działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki,
 • 29.A – działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni,
 • 29.B – pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 • 29.Z – pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna – od 1 sierpnia 2020 r. ten kod przestał obowiązywać, został podzielony na dwa kody, tj.:
 • 29.A – działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni,
 • 29.B – pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 • 04.Z – działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej,
 • 01.Z – pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich.

Pozostałe warunki ubiegania się o ponowne świadczenie postojowe:

1)  u przedsiębiorcy wystapił spadek przychodów z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego.

2) przedsiębiorca nie podlega ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu, chyba że podlega ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym z prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej

Wniosek:

Wnioski można składać począwszy od 1 lutego 2021 r. przez maksymalnie 3 miesiące od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemii. Wniosek należy złożyć elektroniecznie przez platformę PUE ZUS.

Uwaga: Ponowne świadczenie postojowe stanowi pomoc publiczną.

W przypadku odmownej decyzji, przedsiębiorcy przysługuje odwołanie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *