Pożyczka dla mikroprzedsiębiorców z opcją umorzenia

W zeszłym tygodniu uchwalono Tarczę 2.0.

Tarcza 2.0. w praktyczny w sposób rozszerzyła krąg potencjalnych beneficjentów niskooprocentowanej pożyczki. Jest to bardzo interesująca opcja, jako że ustawodawca przewidział możliwość umorzenia pożyczki.

W Tarczy 1.0. warunkeim umorzenia pożyczki było utrzymanie stanu zatrudnienia. Taki zapis powodował, że o potencjalnie bezzwrotną pożyczkę ubiegali się praktycznie tylko mikroprzedsiębiorcy zatrudniający pracowników.

Aktualnie o niskooprocentowaną pożyczkę z opcją umorzenia mogą ubiegać się także osoby prowadzące działalność niezatrudniające pracowników o statusie mikroprzedsiębiorcy (poniżej 10 pracowników średniorocznie i obrót roczny netto poniżej 2mln zł).

Zastanawiasz się być może co z pożyczkami udzielonymi na starych warunkach, tj. przed wejściem w życie znowelizowanej Tarczy?

Mam dobrą wiadomość!

Nową ustawę stosuje się także do pożyczek udzielonych na starych zasadach. Innymi słowy, warunki umorzenia „starej” pożyczki będa takie same jak dla „nowych” pożyczek.

Wg zasad Tarczy 2.0 pożyczka może zostać umorzona na wniosek mikroprzedsiębiorcy, pod warunkiem prowadzenia działalności gospodarczej przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki (stosowne oświadczenie w tym zakresie przedsiębiorca będzie składał we wniosku o umorzenie pożyczki).

Wniosek o udzielenie pożyczki należy złożyć do właściwego miejscowo Powiatowego Urzędu Pracy, Najłatwiejszą, najszybszą, i najwygodniejszą opcją ubiegania się o pożyczkę będzie skorzystanie z platoformy online dostępnej pod adresem praca.gov.pl. Wnioski online są bardzo intyuicyjne.

Maksymalna wysokość pożyczki to 5 000 zł. Pożyczka jest niskooprocentowana.

Okres spłaty pożyczki wynosi maksymalnie 12 miesięcy, z karencją w spłacie kapitału wraz z odsetkami przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia + opcją umorzenia jak powyżej.

Co istotne, dodano wyraźny zapis, że: przychód z tytułu umorzenia pożyczki nie stanowi przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych.

Inaczej niż jak w przypadku dofinansowania do wynagordzeń pracowników od starosty, tutaj nie ma terminu na złożenie wniosku o pożyczkę, niemniej ilość środków pomocowych jest ograniczona, stąd zaleca się szybkie działanie.

Skądinąd wiadomo, że wiadomość o roszerzeniu kręgu potencjalnych beneficjentów pożyczki ucieszyła wiele osób, którzy masowo rozpoczęli składać wnioski. To jest w porządku, chciałabym tylko przestrzec przed rozsądnym wydatkowaniem pożyczki oraz odpowiednim dokumentowaniem na co środki z niej pochodzące zostały przeznaczone.

Nie możemy zapominać, że pożyczka jest środkiem pomocowym nie tylko dla przedsiębiorców, których biznesy ucierpiały na skutek COVID-19, ale poza tym i przede wszystkim służy ona pokryciu kosztów działalności gospodarczej.

Jestem przekonana, że będzie to weryfikowane. Obecnie pożyczki udzielane są dość liberalnie, dostanie pewnie każdy, kto poprawnie wypełni wniosek i spełni warunki. Ale kiedy epidemia minie, możemy spodziewać się kontroli sposobu wydatkowania uzyskanej pomocy.

Przykładowym kosztem prowadzenia działalności będzie:

–  czynsz najmu,

–  raty leasingowe,

– zakup materiałów biurowych,

– ubezpieczenie firmowego auta.

Rekomenduję ścisłe dokumentowanie tych wydatków w powiązaniu z otrzymaną kwotą pożyczki. Ułatwi to z pewnością przebieg potencjalnej kontroli.

Wsparcie w postaci pożyczki nie wyklucza ubiergania się o inne formy pomocy, np. dopłaty do wynagrodzeń od starosty czy o świadczenie postojowe.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *